Inwestuj
w obligacje

Emisja Publiczna Obligacji

Kruk - logo

Oprocentowanie

5,00%

Uczestnik konsorcjum dystrybucyjnego

Dom Maklerski Copernicus Securities S.A.

*stałe oprocentowanie w skali roku. Prosimy o zapoznanie się z notą prawną dotyczącą emisji obligacji.

Dziękujemy!

Nasz specjalista wkrótce
skontaktuje się z Tobą.

Wystąpił błąd.

Spróbuj ponownie jeszcze raz.

Interesująca oferta? Skontaktuj się z naszym ekspertem

Dlaczego my?

Doświadczenie

Obligacje

114

emisji obligacji w 2018 roku

Stopa zwrotu

7,75%

średnia stopa zwrotu dla obligacji ze stałym oprocentowaniem wyemitowanych w 2018 roku

Klienci

1 101

nowych klientów w 2018 roku, którzy nabyli obligacje

Doświadczenie

12

lat działalności na rynku

Pozyskane środki

>5 mld PLN

pozyskanych środków w ramach emisji obligacji

Dlaczego my?

Szeroka oferta

Połączone siły Domu Maklerskiego Copernicus Securities S.A. i Copernicus Capital TFI S.A, poszerzone o współpracę z renomowanymi instytucjami finansowymi sprawiają, że możemy dostarczać klientom jedną z najciekawszych na rynku ofert produktów inwestycyjnych w jednym miejscu.

W naszej ofercie znajdziesz różnorodne produkty, w tym:

Obligacje publiczne i niepubliczne

Obligacje publiczne
i niepubliczne

Fundusze inwestycyjne zamknięte

Fundusze inwestycyjne
zamknięte

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze inwestycyjne
otwarte

Rachunek maklerski

Rachunek
maklerski

Programy regularnego oszczędzania, IKE, IKZE

Programy regularnego
oszczędzania, IKE, IKZE

Dlaczego my?

Opieka doświadczonego eksperta

Doświadczony i wykwalifikowany doradca klienta zapewni Ci kompleksową opiekę, a jeśli będzie to dla Ciebie pomocne, przybliży mechanizmy działające w sektorze finansowym i wyjaśni szczegóły procesu inwestycyjnego. Wszyscy nasi eksperci opiekujący się klientami mają wieloletnie doświadczenie na rynku inwestycyjnym i chętnie się nim dzielą.

Nota prawna dotycząca emisji obligacji

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny lub reklamowy i nie jest informacją o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącą wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu tych papierów wartościowych. Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Emitencie oraz o Publicznej Ofercie są Prospekt Emisyjny VI Programu Emisji Obligacji zatwierdzony przez KNF w dniu 25 czerwca 2018 roku, Aneksy i Komunikaty Aktualizacyjne do Prospektu Podstawowego oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji Serii FA opublikowane dnia 10 kwietnia 2019 roku dostępne na stronach internetowych Emitenta www.pcc.rokita.pl i www.pccinwestor.pl. Materiał ten i zawarte w ni informacje nie są przeznaczone do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii ani wśród rezydentów tych krajów. Niniejszy materiał nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany jako oferta sprzedaży lub objęcia albo próba pozyskania zaproszenia do złożenia ofert nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierów wartościowych.

Nota prawna

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej zostały przygotowane przez Copernicus Securities S A. Strona prezentuje informacje na temat Copernicus Securities S.A. oraz prowadzonych przez nią projektów. Celem niniejszej strony jest umożliwienie odbiorcy podjęcia decyzji dotyczącej zaangażowania się w rozmowy na temat planów emisji obligacji korporacyjnych. Materiał zamieszczony na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16. poz. 93 ze zm.) (dalej "Kodeks cywilny") jak również nie stanowi zaproszenia do udziału w ofercie papierów wartościowych. Dokument powstał wyłącznie w celach informacyjnych z założeniem, że jego odbiorca wykorzysta go również wyłącznie w celach informacyjnych. Treści umieszczone na stronie internetowej nie stanowią części żadnego innego dokumentu, w tym dokumentu ofertowego, memorandum informacyjnego, czy prospektu emisyjnego. Treści umieszczone na stronie internetowej nie stanowią części dokumentacji dotyczącej emisji obligacji korporacyjnych i nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych dotyczących emisji obligacji korporacyjnych. Publikacja, ujawnianie lub dystrybucja treści zawartych na stronie lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, w tym po ich przetworzeniu, wobec osób trzecich jest zabroniona bez pisemnej zgody Copernicus Securities S.A. i stanowi naruszenie prawa.

Wszelkie informacje lub zajmowane stanowiska, przekazywane dalej bez wiedzy i upoważnienia Copernicus Securities S.A. należy uznać za niewiarygodne. Materiał zamieszczony na stronie internetowej nie stanowi zobowiązania Copernicus Securities S.A. wobec podmiotu, który go otrzymał, a w szczególności w zakresie potencjalnej emisji obligacji korporacyjnych. Publikacja powyższych informacji nie stanowi publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz U. 2005 nr 184 poz, 1539 ze zm.) (dalej:"Ustawa o Ofercie") i nie podlega zatwierdzeniu lub notyfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego. Materiał nie stanowi również akcji marketingowej Copernicus Securities S.A. w rozumieniu Ustawy o Ofercie. Informacje zawarte w treściach zamieszczonych na stronie internetowej są prawdziwe i kompletne na dzień ich publikacji. Copernicus Securities S. A. zastrzega, że informacje zawarte na niniejszej stronie mogły się zmienić po dniu jego dystrybucji. Informacje o instrumentach finansowych mają charakter poglądowy i prezentowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Przyjmując materiał znajdujący się na niniejszej stronie jego odbiorca akceptuje wiążące warunki przedstawione powyżej. Copernicus Securities S.A., Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa. T: +48 22 44 00 100. F: +48 22 44 OO 105, E: biuro@copernicus.pl, www.copemicusdm.pl. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000249524 / Kapitał zakładowy 1.087.206 PLN w pełni opłacony NIP 107-000-36-07 / REGON: 140413771

Interesująca oferta? Skontaktuj się z nami